สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
10 Jan'23 - 30 Sep'23

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

  • จำกัดการแลกคะแนน รวมสูงสุด 500,000 คะแนน/ท่าน/รอบโปรโมชั่น (รวมทุกประเภทบัตรภายใต้วงเงินบัตรเครดิตเดียวกัน)
  • SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการใช้จ่าย ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
    พิมพ์ BSPO (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก*ยอดใช้จ่าย (ตัดทศนิยมออก)

ตัวอย่าง: ยอดใช้จ่าย 5,500.75 บาท พิมพ์ BSPO 1111222233334444*5500

พิเศษ! รับ EXTRA CASH BACK เฉพาะวันที่ 20 ม.ค. 66 – 22 ม.ค. 66

  • เมื่อใช้จ่าย 100,000 ขึ้นไป/ เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืนพิเศษ 888 บาท
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนพิเศษ 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตรภายใต้วงเงินบัตรเครดิตเดียวกัน)

SMS ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ :  พิมพ์ ECB (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่หน้าหลังของสื่อ ณ จุด Information Center ประตู A

เงื่อนไขบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

* สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวน ณ ร้านอาหารและร้านค้าภายในศูนย์การค้า SIAM PREMIUM OUTLETS BANKGOK (ไม่รวมรายการผ่อนชำระ และรายการ Be Smart ทุกประเภท) ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ Food Court และการซื้อสินค้าประเภท สุรา, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินทุกประเภท รวมถึงการซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ / จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนน/ท่าน/ช่วงโปรโมชั่น / โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 10 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 / การแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการใช้จ่าย ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) พิมพ์ BSPO (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก*ยอดใช้จ่าย(ตัดทศนิยมออก) ตัวอย่าง: ยอดใช้จ่าย 5,500.75 บาท ลงทะเบียนพิมพ์ BSPO 1111222233334444*5500 / สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ / ธนาคารจะคำนวณสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะยอดใช้จ่ายจากบัตรหลัก โดยสามารถแลกใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น  / โปรโมชั่นแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิต Corporate / Purchasing และบัตรเสริม ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม / โปรโมชั่น EXTRA CASH BACK ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ลงทะเบียนไว้ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต Corporate / Purchasing / ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนหลังสิ้นสุดโครงการ ภายใน 90 วันทำการ (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) และแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต / ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผู้ถือบัตรมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว / ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ที่แอปพลิเคชัน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522 / เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000