VIZ-CLUSIVE DEAL
สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp

VIZ-Clusive Deal   ดีลดี เหนือระดับ เมื่อใช้จ่ายที่ Siam Premium Outlets Bangkok เพียงเป็นสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp

ต่อที่ 1:  รับ VIZ COIN ทั้งหมด 2 เท่า จาก ร้านค้าพันธมิตร VIZ COIN ที่ร่วมรายการ*

ต่อที่ 2: ใช้ VIZ COIN แลกรับส่วนลดที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการ / ใบเสร็จ / สมาชิก  (1 VIZ COIN = 1 บาท)** เฉพาะวันที่ 19 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66 เท่านั้น     

ต่อที่ 3:  รับ SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK POUCH BAG เมื่อช้อปครบ 20,000.-*** ขึ้นไป (จำกัด 100 รางวัล ต่อวัน)

ต่อที่ 4:  ลุ้นรับ ZENMAYA OCEANFRONT PHUKET VOUCHER มูลค่า 3,150.- จำนวนรวม 5 รางวัล เมื่อสะสมยอดช้อปขั้นต่ำ 1,500.-****ขึ้นไป ต่อใบเสร็จ

 

วันที่ 1 ก.ย. 66 – 31 ต.ค. 66

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ร้านค้ากำหนด

 

เงื่อนไขรายการ VIZ-CLUSIVE DEAL เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp

วันที่ 1 ก.ย. 66 – 31 ต.ค. 66

 

*เงื่อนไขต่อที่ 1 รับ VIZ COIN ทั้งหมด X2

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ สมาชิก VIZ จะได้รับ VIZ COIN เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังนี้
 • ร้านค้าพันธมิตร VIZ COIN ทั่วไป ที่ร่วมรายการ: รับ VIZ COIN ทั้งหมด 2 เท่า โดยคิดคำนวณค่าใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับ VIZ COIN ปกติ 1 เท่า จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และ รับ VIZ COIN พิเศษเพิ่ม 1 เท่า จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ร้านค้าพันธมิตร VIZ COIN ประเภท Luxury ที่ร่วมรายการ: รับ VIZ COIN ทั้งหมด 2 เท่า โดยคิดคำนวณค่าใช้จ่ายทุกๆ 2,000 บาท จะได้รับ VIZ COIN ปกติ 1 เท่า จาก ร้านค้าที่ร่วมรายการ และรับ VIZ COIN พิเศษเพิ่ม 1 เท่า จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • VIZ COIN พิเศษหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 66
 • จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ VIZ COIN ณ Information Center ประตู A (โซน Luxury) ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. หรือลูกค้าทำรายการด้วยตนเอง ด้วยวิธีการ SELF-EARN ผ่าน QR CODE ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ด้วยการถ่ายรูปใบเสร็จของท่าน
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับ VIZ COIN ไปแล้วทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้ VIZ COIN โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

**เงื่อนไขต่อที่ 2 ใช้ VIZ COIN แลกรับส่วนลดที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการ

 • สมาชิก VIZ เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ และใช้ VIZ COIN เพื่อแลกรับส่วนลดสำหรับชำระยอดใช้จ่ายในร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการผ่าน ONESIAM SuperApp (1 VIZ COIN = 1 บาท) ระหว่างวันที่ 19 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66 เท่านั้น
 • โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนการรับสิทธิ์

 

***เงื่อนไขต่อที่ 3

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ
 • รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มาแลกรับของสมนาคุณ ภายในวัน เดียวกันเท่านั้น (คำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) ณ จุดแลกของสมนาคุณ บริเวณ Information Center ประตู A (โซน Luxury)
 • รับของรางวัลพิเศษ เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังนี้
 • รับกระเป๋า Siam Premium Outlets Bangkok Pouch Bag มูลค่า - เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อวัน จำกัด 1 สิทธิ์/ ชิ้น/ สมาชิก/ วัน  (และจำกัดรวม 100 รางวัล/ วัน)

 

****เงื่อนไขต่อที่ 4 ร่วมกิจกรรมสะสมยอดช้อปกับ VIZ ร่วมเป็นผู้โชคดี

 • เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จมาสะสมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500.- ขึ้นไปต่อใบเสร็จ
 • ผู้โชคดีจะได้รับ 1 รางวัลต่อผู้โชคดี
 • รางวัลที่ 1 – 5 : บัตรที่พัก ZENMAYA OCEANFRONT PHUKET: 1 night-stay with breakfast Superior Twin. มูลค่า 3,150.- จำนวน 1 รางวัล
 • การคัดเลือกผู้โชคดี เป็นการคัดเลือกตามลำดับการนำใบเสร็จมาสะสมยอดใช้จ่าย โดยสะสมที่จุด Information Center ประตู A (โซน Luxury) หรือลูกค้าทำรายการด้วยตนเอง ด้วยวิธีการ SELF-EARN ผ่าน QR CODE ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ด้วยการถ่ายรูปใบเสร็จของท่าน โดยมีลำดับใบเสร็จที่จะได้รางวัลดังนี้

  ของรางวัลที่จะได้รับ ZENMAYA OCEANFRONT PHUKET VOUCHER

  ลำดับที่สะสมใบเสร็จของผู้โชคดี ได้แก่

  - 30

  - 271

  - 393

  - 994

  - 1,251

 • เงื่อนไขของรางวัลบัตรที่พัก (VOUCHER) เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • ประกาศผลวันที่ 13 พ.ย. 66 ทาง Facebook ONESIAM official (https://www.facebook.com/onesiamofficial) เวลา 10:00 น
 • หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแล้ว ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 ที่ เคาน์เตอร์ ณ จุด Information Center ประตู A (โซน Luxury) โดยผู้ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประชาชนและหน้า VIZ Profile บน ONESIAM SuperApp ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน ถ้าไม่มารับรางวัลตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีของรางวัล 5% จากมูลค่าของรางวัล
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Onesiam Contact Center โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com

 

*/**/***/****เงื่อนไขรวม

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้ และต้องทำรายการหรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ใช้จ่ายเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือการซื้อเพื่อการลงทุน / ค่าประกันชีวิต / ค่าน้ำ / ค่าไฟ / ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 • จุดลงทะเบียนรับของรางวัล ณ เคาน์เตอร์ จุด Information Center ประตู A (โซน Luxury) ระหว่างเวลา 10.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก VIZ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่สามารถมอบอำนาจได้ในทุกกรณี) ตามจุดที่กำหนด
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการพร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) พร้อมแสดงหน้า VIZ Profile บน ONESIAM SuperApp ต่อเจ้าหน้าที่
 • สมาชิกสามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลกับผู้ที่มีใบเสร็จ ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 • กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 • เจ้าของกิจการร้านค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่าและพนักงานขายของบริษัทฯ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่า ผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังใช้หรือแลกรับ VIZ COIN ไปแล้วทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือระงับการใช้ VIZ COIN โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ รางวัลอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุด Information Center ประตู A (โซน Luxury)
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Onesiam Contact Center โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com
 • เครื่องหมาย .- แทนสกุลเงินบาท

 

1 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66