สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์และไทยพาณิชย์
1 Apr'23 - 31 May'23

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์และไทยพาณิชย์

บัตรเครดิต CardX และบัตรเครดิต SCB 

เมื่อช้อปร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ Siam Premium Outlets Bangkok

 แคมเปญ:      พกพอยท์พร้อมช้อป ที่เอาท์เล็ต            

ระยะเวลา :               1 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66

ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน10%*

*· ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL/ SCB MY TRAVEL, CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท

 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 150,000 คะแนน/ ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร)/ เดือน และลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • เฉพาะการใช้จ่ายที่ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ร้านเครื่องสำอาง และร้านอาหาร เท่านั้น

บัตรเครดิต CardX หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL/ SCB MY TRAVEL, CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น (บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • ผู้ถือบัตรรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม CardX Rewards เท่ายอดซื้อ (ตามเซลล์สลิป) แลกรับเครดิตเงินคืน10% โดยจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 150,000 คะแนน/ ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร)/ เดือน
 • [ช่วยขีดเส้นใต้ให้ด้วย] เฉพาะการใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ร้านเครื่องสำอาง และร้านอาหาร เท่านั้น
 • ยกเว้น การใช้จ่ายภายในศูนย์อาหาร Oasis Eatery/ ร้านนวดสปาและสถาบันเสริมความงาม อาทิเช่น GRAND MASSAGE & SPA / ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น TEFAL ร้านกล้อง เครื่องเสียง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT อาทิ เช่น iStudio, .LIFE, BANANA IT / Gift Card Voucher /ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ/ รายการผ่อนชำระทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรต้องนำใบเสร็จ เซลล์สลิป และบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียนรับสิทธิ์บริเวณจุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • [ช่วยขีดเส้นใต้ให้ด้วย] คะแนนสะสม CardX Rewards ที่่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการโดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 • คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และศูนย์การค้าสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และศูนย์การค้าสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ CardX Contact Center โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)