Flash Bag Festival
เทศกาลช้อปสุดปังสายฟ้าฟาด ช้อปสนุกรับสินค้าสุดคุ้ม

Flash Bag Festival
วันที่ 15 ก.ย. 64 – 15 พ.ย. 64 @Siam Premium Outlets Bangkok

 

รูปแบบรายการ


1) FLASH BAG FESTIVAL:
เทศกาลถุง Surprise ลดสูงสุด 80% จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า


2) เมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนด แลกรับโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ช้อปครบ 5,000.-  ขึ้นไป  รับทันที คูปองเงินสด มูลค่าสูงสุด 500.-  จากร้านค้าที่ร่วมรายการโควตา 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ / วัน   จำกัด 200 รางวัล/ วัน

 

3) BANK OFFER: โปรโมชั่นจากสถาบันการเงิน รับเงินคืนสูงสุด 15%

 

 


เงื่อนไขการแจกของรางวัล
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
มาแลกรับของสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น (คานวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว) ณ จุดประชาสัมพันธ์ ทางเข้าประตู A
2. สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าต่างชาติ จากัด 1 สิทธิ์/ ท่าน / วัน (ต่อขั้นการซื้อ)
3. การแลกรับของสมนาคุณต่าง ๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง
ต้องทาหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณเท่านั้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่ซื้อสินค้า
มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด+บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต
(กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน
และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
5. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกานัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจอง
สินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจาที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกาหนดก่อน หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่าทุกกรณี
8. ใบเสร็จที่นำมาแลกของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
9. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี
10. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯกาหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย/ รางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ
และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ ที่ได้รับไปแล้ว
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

15 ก.ย. 64 – 15 พ.ย. 64