Siam Premium Outets Autumn Sale
ฤดูช้อปสุดคุ้ม นักช้อปเอาท์เล็ตห้ามพลาด

โปรโมชั่นแคมเปญ

AUTUMN SALE

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 – 25 ตุลาคม 2563 (66 วัน)

รูปแบบรายการ

เมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนด แลกรับโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ Autumn Sale ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2563 – 25 ตุลาคม 2563

 

ช้อปครบ 8,000 บาท       รับทันที Siam Premium Outlets Umbrella มูลค่า 390.-
(จำกัด 100 รางวัล/ วัน,รวม 6,600 รางวัล/ตลอดรายการ)

ช้อปครบ 20,000 บาท     รับทันที Gift Card มูลค่า 500.-
(สำหรับการซื้อสินค้ามูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ในครั้งต่อไป)
(จำกัด 50 รางวัล/ วัน, รวม 3,300 รางวัล/ตลอดรายการ)

*Gift Card หมดอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

เงื่อนไขการใช้ Gift Card ทุกมูลค่า สำหรับการซื้อครั้งต่อไป

 

สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ ตามยอดขั้นต่ำที่กำหนด

ใช้ได้เฉพาะที่ร้านค้าที่กำหนด* ภายใน สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เท่านั้น (บัตรหมดอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

 

เงื่อนไขการแจกของรางวัล

 1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต มาแลกรับของสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น (คำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว) ณ จุดประชาสัมพันธ์ ทางเข้าประตู A
 1. สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าต่างชาติ จำกัด 1 สิทธิ์ /ท่าน /วัน (ต่อขั้นการซื้อ)
 2. การแลกรับของสมนาคุณต่าง ๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณเท่านั้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่ซื้อสินค้า มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 3. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด+บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 4. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
 6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่าทุกกรณี
 7. ใบเสร็จที่นำมาแลกของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
 8. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี
 9. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย /รางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ ที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด