HELLO SUMMER 2023
17 Mar'23 - 31 Mar'23

ซัมเมอร์นี้ ได้เวลามาช้อปที่งาน HELLO SUMMER 2023 ช้อปสินค้าที่ลดต้อนรับซัมเมอร์ Sale up to 70%* ได้ทุกวัน พร้อมสิทธิพิเศษแบบไม่ยั้งเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนมีนาคม

 • รับ Siam Premium Outlets Sport Water Bottle มูลค่า 490.- เมื่อช้อปครบ 20,000.- ขึ้นไป (จำนวนจำกัด)
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%* จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

วันที่ 17 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ร้านค้า และธนาคารกำหนด
*โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ เคานเตอร์แลกของสมนาคุณ จุด Information Center ประตู A (โซน Luxury)
AT SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK
THE FIRST PREMIUM OUTLET IN THAILAND

 

เงื่อนไขการแจกของรางวัล

 1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มาแลกรับของสมนาคุณ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น (คำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) ณ จุดแลกของสมนาคุณบริเวณ INFORMATION CENTER (ทางเข้าประตู A โซน LUXURY)
 1. สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าต่างชาติ จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ของรางวัล / วัน (รวมทุกขั้นการซื้อ)
 2. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถรับทับซ้อนกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 1. โปรโมชั่นเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ / ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 / จำนวน 7 วัน ได้แก่
  • วันที่ 17 มี.ค. 66 – 19 มี.ค. 66
  • วันที่ 24 มี.ค. 66 – 26 มี.ค. 66
  • วันที่ 31 มี.ค. 66
 2. รายละเอียดของรางวัล: เมื่อช้อปครบตามกำหนด ภายในร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ
 • ช้อปครบ 20,000.- ขึ้นไป (สองหมื่นบาทถ้วน) รับขวดน้ำ Sport Water Bottle จำนวน 1 ใบ  (จำกัด 50 รางวัล/ วัน)
 1. การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง

          ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณเท่านั้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่ซื้อสินค้า มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

 1. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่กำหนด + บัตรประชาชน และบัตรเครดิต + เซลส์สลิปบัตรเครดิต

           (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

 1. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ,

          การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือการซื้อเพื่อการลงทุน / ค่าประกันชีวิต / ค่าน้ำ / ค่าไฟ / ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่าทุกกรณี
 3. ใบเสร็จที่นำมาแลกของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
 4. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี
 5. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 6. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ (Information Center ประตู A)
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย / รางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. หมายเหตุ: .- แทนสกุลเงินบาท