สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต
First Anniversary ฉลองครบ 1 ปีกับเทศกาลสำหรับนักช้อปเอาท์เล็ตตัวจริง

รับบัตรสตาร์บัคส์สูงสุด 2,000 บาท / บัตร / รวมทุกร้านค้าใน Outlet ตลอดรายการ

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป

รับบัตรสตาร์บัคส์

15,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

35,000 บาทขึ้นไป

1,000 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิ์: นำเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ Outlet ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

 

เงื่อนไข:

  • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวนจากร้านค้าใน Outlet โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ดังแสดงตามตารางข้างต้น 
  • นำเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตมาแลกรับบัตรสตาร์บัคส์ ณ จุดลงทะเบียนของ Outlet ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
  • จำกัดการรับบัตรสตาร์บัคส์รวมสูงสุด 2,000 บาท / บัตร / รวมทุกร้านค้าใน Outlet บัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 300 บาท จำนวน 100 สิทธิ์ และบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 1,000 บาท

   จำนวน 50 สิทธิ์ / ตลอดรายการระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 64 – 18 ก.ค. 64  โดยธนาคารฯ จะให้สิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไข และนำสลิปมารับสิทธิ์ก่อน

   ตามลำดับจนกว่าสิทธิ์จะหมด  สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดลงทะเบียน

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหา  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารฯ กำหนด กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428