สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า JCB
รับสิทธิพิเศษสำหรับ VIP 2 ต่อ

เงื่อนไขแคมเปญ

- เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท รับบัตรแทนเงินสดมูลค่า100 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไป

- เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เข้า VIP Lounge

 

ระยะเวลาการจัดแคมเปญ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564

 

บัตรที่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญนี้

สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต JCB เท่านั้น

 

หมายเหตุ

เงื่อนไขการแลกรับ Gift Card

1.สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับบัตรแทนเงินสดมูลค่า100 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไป

  1. ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลดทุกประเภทและต้องใช้จ่ายภายในวันเดียวกันเท่านั้น
  2. จำกัดจำนวนบัตรแทนเงินสดมูลค่าใบละ 100 บาท จำนวน 5,000 ใบ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายหรือจนกว่าบัตรจะหมด และจำกัด 13 สิทธิ์/ วัน
  3. จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
  4. แลกรับ Siam Gift Card ได้ที่จุดบริการลูกค้าใกล้ทางเข้าประตู A

 

เงื่อนไขแลกรับสิทธิให้ห้องพัก VIP Lounge

1.สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาท รับสิทธิ์เข้า VIP Lounge

2.ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลดทุกประเภทโดยต้องใช้จ่ายภายในวันเดียวกันเท่านั้น

3.การเข้าใช้บริการ VIP LOUNGE จำกัดผู้ติดตามสูงสุด 1 ท่าน

4.ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มภายนอกเข้ามาบริเวณห้องรับรอง

5.ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณห้องรับรอง

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1.การแลกรับของสมนาคุณต่าง ๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลอื่นมารับสิทธิ์แทนท่านเท่านั้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่ซื้อสินค้า มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

2.เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด, บัตรประชาชน และบัตรเครดิตพร้อมเซลส์สลิปบัตรเครดิตที่ชำระด้วย JCB กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

3.สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง

4.ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

5.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่าทุกกรณี

6.ใบเสร็จที่นำมาแลกของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก

7.พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี

8.เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย /รางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ ที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564