ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 60+ Earth Hour 2023


สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ (Siam Premium Outlets Bangkok) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 60+ Earth Hour 2023” ฉลองครบรอบปีที่ 16 โครงการร่วมมือระดับนานาชาติ ที่รณรงค์ให้ประชาชนและหน่อยงานต่างๆ ปิดไฟพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. - 21.30 น. พร้อมกับ 190 ประเทศ 7,000 เมืองทั่วโลก เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยการลดการใช้ไฟฟ้า และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

 

สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ (Siam Premium Outlets Bangkok) สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง 98 หน่วย ซึ่งเทียบเท่ากับการปิดหลอดไฟขนาด 18 วัตต์ ถึง 5,444 หลอด จากกิจกรรม 60+ EARTH HOUR ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพราะ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร