สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB
18 NOV'22 - 12 JAN'23

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

วันที่ 18 พ.ย. 65 – 12 ม.ค. 66

เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการที่ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ

สิทธิ์ที่ 1 ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22%(1)

บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน

(ยกเว้น บัตรเครดิต SCB Family Plus, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล)

ทุกวัน

เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิป

แลกรับเครดิตเงินคืน 22%

เมื่อใช้คะแนน 2 เท่าของยอดซื้อตามเซลล์สลิป

(1) · จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน (เครดิตเงินคืนสูงสุด 33,000 บาท)/ ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนน ณ จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

สิทธิ์ที่ 2 รับเครื่องเพิ่มความชื้น Siam Premium Outlets Bangkok Humidifier มูลค่า 490 บาท จำนวน 1 ชิ้น(2) 

เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

(2) · จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจำกัดรวม 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • รับสิทธิ์โดยแสดงบัตรเครดิต SCB ที่ทำรายการและใบเสร็จที่จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A

สิทธิ์ที่ 3 รับสิทธิ์เข้าใช้บริการ VIP Lounge One Day Pass จำนวน 1 วัน (3) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

(3) · รับสิทธิ์โดยแสดงบัตรเครดิต SCB ที่ทำรายการและใบเสร็จที่ห้อง VIP Lounge เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าใช้บริการ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

* (1) สิทธิ์ที่ 1

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท บัตรเครดิต SCB Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ / โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 18 พ.ย. 65 – 12 ม.ค. 66 และใช้คะแนนสะสมเท่าแลกรับเครดิตเงินคืนดังนี้

(i) ทุกวัน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิป

(ii) เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ แลกรับเครดิตเงินคืน 22% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่าของยอดซื้อตามเซลล์สลิป 

จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน (หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท) /ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย / ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกคะแนนบริเวณจุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น /  คะแนนสะสมที่่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้ ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการโดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

* (2) สิทธิ์ที่ 2

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ / โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 18 พ.ย. 65 – 12 ม.ค. 66  
 • ผู้ถือบัตรรับเครื่องเพิ่มความชื้น Siam Premium Outlets Bangkok 1 ชิ้น มูลค่า 490 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจำกัดรวม 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รับสิทธิ์ในวันที่ซื้อสินค้า โดยแสดงบัตรเครดิต SCB ที่ทำรายการและใบเสร็จที่จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A

*(3) สิทธิ์ที่ 3

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ / โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 18 พ.ย. 65 – 12 ม.ค. 66  
 • ผู้ถือบัตรรับสิทธิ์เข้าใช้บริการ VIP Lounge One Day Pass จำนวน 1 วัน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • รับสิทธิ์ในวันที่ซื้อสินค้า โดยแสดงบัตรเครดิต SCB ที่ทำรายการและใบเสร็จที่ห้อง VIP Lounge เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าใช้บริการ

 

* (1)/(2)/(3) เงื่อนไขรวม

 • เฉพาะการใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ร้านเครื่องสำอาง และร้านอาหาร เท่านั้น ยกเว้น การใช้จ่ายภายใน OASIS EATERY / ร้านนวดสปาและสถาบันเสริมความงาม อาทิเช่น GRAND MASSAGE & SPA / ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น TEFAL ร้านกล้อง เครื่องเสียง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT อาทิ เช่น .LIFE, BANANA IT / Gift Card Voucher / รายการผ่อนชำระทุกประเภท (0%SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung)/ ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนตามที่กำหนดในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น / ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนหรือสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด / ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ / ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง / ธนาคารและศูนย์การค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้าเป็นที่สุด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777