สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต ttb
1 NOV'22 - 31 JAN'23

Enjoy Shopping กับบัตรเครดิต ttb เพียงใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ttb รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดใช้จ่าย ที่ Siam Premium Outlets Bangkok
ปรเภทบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ: บัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดใช้จ่าย สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนน

ประเภทบัตรเครดิต

วันเสาร์-วันอาทิตย์

รับเครดิตเงินคืน

วันจันทร์-วันศุกร์

รับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์

15%

10%

บัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตประเภทที่มีคะแนนสะสม

12%

10%

หมายเหตุ : จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน / หมายเลขบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์: นำเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตมาลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A

ตามเวลาทำการของศูนย์การค้าภายในวันที่ซื้อสินค้า

 

ttb so goood: ช้อปแล้วสามารถเลือกทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน กับบริการ ttb so goood อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน 

(ขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป) เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch หรือติดต่อ ttb contact center 1428  ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น

ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น

 • การแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย ณ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เฉพาะยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนเท่านั้น
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์
  o รับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์
  o รับเครดิตเงินคืน 12% สำหรับบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • วันจันทร์-วันศุกร์
  o รับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท บัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์

   บัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตประเภทที่มีคะแนนสะสม

 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน / หมายเลขบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ

คะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428

 • ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือภายในบัตรเครดิตก่อนทำรายการจากเครื่อง EDC ธนาคาร

ณ จุดลงทะเบียนตามที่ศูนย์การค้ากำหนด

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าหมายเลขบัตรหลักภายใน 5 วันทำการ หลังทำการแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย

ที่เครื่อง EDC ณ จุดลงทะเบียนตามที่แต่ละศูนย์การค้ากำหนด

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าหมายเลขบัตร
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร

 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา

ในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง โทร. 02-082-8998          

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ ttbbank.com