สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้
วันที่ 13 ก.ค. 65 – 28 ต.ค. 65

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้
วันที่ 13 ก.ค. 65 – 28 ต.ค. 65
สำหรับยอดใช้จ่ายที่ศูนย์การค้า สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ
สิทธิพิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%*
เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน
1 - 29,999 บาท 10%
30,000 – 99,999 บาท 12%
100,000 บาทขึ้นไป 16%

(จำกัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน /บัตรฯ/ ตลอดรายการ) จุดลงทะเบียน: จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A

สิทธิพิเศษที่ 2: รับกระเป๋า Siam Premium Outlets Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 390 บาท**
เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
(จำกัด 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

สิทธิพิเศษที่ 3: รับสิทธิ์เข้าใช้บริการ VIP Lounge One Day Pass จำนวน 1 วัน***
เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยแสดงบัตรเครดิตซิตี้ที่ทำรายการ และใบเสร็จ
ที่จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A / โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 13 ก.ค. 65 – 28 ต.ค. 65

*เงื่อนไขบัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์

สิทธิพิเศษที่ 1*
• ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้, บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส, บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ, บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า, บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร และบัตรเสริม ทุกประเภท / คะแนนที่ทำรายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้ / จำกัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บัตรฯ/ตลอดรายการ / ธนาคารซิตี้แบงก์จะทำการโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี / โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 13 ก.ค. 65 – 28 ต.ค. 65

สิทธิพิเศษที่ 2**
• รับกระเป๋า Siam Premium Outlets Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 390 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป โดยแสดงบัตรเครดิตซิตี้ที่ทำรายการ และใบเสร็จ ที่จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A / จำกัด 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ / จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อ ตลอดรายการ / โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 13 ก.ค. 65 – 28 ต.ค. 65

สิทธิพิเศษที่ 3***
• รับสิทธิ์เข้าใช้บริการ VIP Lounge One Day Pass จำนวน 1 วัน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยแสดงบัตรเครดิตซิตี้ที่ทำรายการ และใบเสร็จ ที่จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A / โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 13 ก.ค. 65 – 28 ต.ค. 65

เงื่อนไขรวม */**/**:
• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนเท่านั้น
• สินค้าแบ่งจ่าย Citi PayLite ไม่ร่วมรายการ
• กรณีที่สมาชิกบัตรฯ มีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ จากรายการคืนสินค้า หรือบริการในระยะเวลาโปรโมชั่น ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นับยอดที่คืนจ่ายในยอดใช้จ่ายของสมาชิกบัตรฯ
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
• ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ / UDCB37