สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย
1 June 2022 - 31 July 2022

 

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย

พิเศษที่ 1: รับเครดิตเงินคืน 12%* เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ

ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกคะแนน พิมพ์ SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก

ส่งมาที่ 4545888 ตัวอย่าง SPC 123456789101 12500

 

หมายเหตุ: *คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร / เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีเครดิต ดำเนินการภายใน 7 วันทำการ  / บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท บัตรเครดิต LINE POINTS CREDIT CARD และบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 

พิเศษที่ 2: รับคะแนนสะสม K-Point สูงสุด 4,000 คะแนน**

ยอดใช้จ่าย/ เซลส์สลิป

รับคะแนนสะสม K-Point เพิ่ม

5,000 บาท ขึ้นไป

1,000 คะแนน

15,000 บาท ขึ้นไป

4,000 คะแนน

จำกัดการรับคะแนนสะสมสูงสุด 4,000 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดรายการ

หมายเหตุ: **สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนสะสมเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ลงทะเบียน ณ จุด Information Center ประตู A เท่านั้น / จำกัดการรับคะแนนสูงสุด 4,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ / ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย / บัตรเครดิตไทเทเนียมมาสเตอร์การ์ดกสิกรไทย บัตรเครดิต LINE POINTS CREDIT CARD บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ / ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับคะแนนสะสมพิเศษได้ / เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่หน้าหลังของสื่อ ณ จุด Information Center ประตู A

*เงื่อนไขบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทย

- ผู้ถือบัตร ต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 12% โดยพิมพ์ SPC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65 เท่านั้น 

- คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร

- เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีเครดิต ดำเนินการภายใน 7 วันทำการ 

- บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท บัตรเครดิต LINE POINTS CREDIT CARD และบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

** สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนสะสมเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ ลงทะเบียนที่จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่ศูนย์กำหนด เท่านั้น

- จำกัดการรับคะแนนสูงสุด 4,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

- ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

- บัตรเครดิตไทเทเนียมมาสเตอร์การ์ดกสิกรไทย บัตรเครดิต LINE POINTS CREDIT CARD บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

- ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับคะแนนสะสมพิเศษได้

- ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนสะสม จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ

- ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888