สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
วันที่ 17 มี.ค. 65 – 24 มิ.ย. 65

ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14%*                                                                                                                                    

เฉพาะการใช้จ่ายที่ ร้านเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องหนัง เครื่องสำอาง และร้านอาหารเท่านั้น

*· จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนน ณ จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

 

บัตรเครดิต SCB

ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิต SCB ทุกประเภท

(ยกเว้น บัตรเครดิต SCB Family Plus, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล)

 

เสาร์-อาทิตย์

จันทร์-ศุกร์

14%*

เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป

 

10%*

10%*

เงื่อนไขบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท บัตรเครดิต SCB Family Plus และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. 65 – 24 มิ.ย. 65 และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน ดังนี้
 • ทุกวัน บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 14%
 • เฉพาะการใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า ร้านเครื่องสำอาง และร้านอาหาร เท่านั้น
 • ยกเว้นการใช้จ่ายภายในร้านนวดสปาและสถาบันเสริมความงาม อาทิเช่น GRAND MASSAGE & SPA / ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น TEFAL ร้านกล้อง เครื่องเสียง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT อาทิ เช่น iStudio, .LIFE, BANANA IT / Gift Card Voucher /รายการผ่อนชำระทุกประเภท (0%SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung)/ ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 • ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกคะแนนบริเวณจุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมที่่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้้
 • และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการโดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารและศูนย์การค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและศูนย์การค้าเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777