สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี
วันที่ 17 มี.ค. 65 – 24 มิ.ย. 65

ยกเว้นบัตรเครดิต เซ็นทรับ เดอะวัน, บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส และบัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ทุกประเภท และบัตรเครดิตกรุงศรีนาว

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%*

  • เพียงช้อปและแลกพอยต์ตามความประสงค์แต่ไม่เกินยอดซื้อ/เซลล์สลิป โดยเครดิตเงินคืน 13% จะคิดจากพอยต์ที่แลก
  • แลกคะแนนผ่าน USSD เพื่อรับเครดิตเงินคืนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยกดแลกคะแนน 1 ครั้ง/เซลล์สลิป
  • กด*465*11334* หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*พอยต์ที่ต้องการแลก# โทรออก
  • กรณียอดซื้อเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น

(เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ / จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 100,000 พอยต์ หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 13,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ / เครดิตเงินคืนจะเข้าภายใน 60 วันหลังจบรายการ / ขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนน ในกรณีที่แลกคะแนนสะสมไม่ตรงตามเงื่อนไข โดยจะคืนคะแนนสะสมภายใน 60 วันหลังจบรายการ)

 

เงื่อนไขบัตรเครดิตกรุงศรี                                                                                                                                                                            

*ยกเว้นบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส บัตรเครดิต กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ทุกประเภท และบัตรกรุงศรีนาว / สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลกเท่านั้น / สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ที่ใช้จ่ายภายในงาน  Siam Premium Outlets Bangkok ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. 65 – 24 มิ.ย. 65 /  ผู้ถือบัตรสามารถใช้พอยต์ตามความประสงค์แต่ไม่เกินยอดซื้อ/เซลล์สลิปเพื่อรับเครดิตเงินคืน 13% ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยทำรายการผ่าน ussd ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย /  เครดิตเงินคืน 13% จะคำนวณจากพอยต์ที่แลก  /  กรณียอดซื้อเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น /  จำกัดการแลกกรุงศรีพอยต์สูงสุด 100,000 พอยต์ หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 13,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ  /  คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนคะแนนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณีหากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จกรุณาทำรายการใหม่ โดยเว้นระยะเวลาห่างจากการทำรายการครั้งแรกประมาณ 1 นาที /  หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมเพื่อขอรับเครดิตเงินคืน ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรของแต่ละประเภทบัตรตามหมายเลขติดต่อด้านหลังบัตรเครดิต  /  การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต /  บริษัทฯ จะดำเนินการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ตามเงื่อนไขรายการนี้ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย /  ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ /  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนน ในกรณีที่แลกคะแนนสะสมไม่ตรงตามเงื่อนไข โดยจะคืนคะแนนสะสมภายใน 60 วันหลังจบรายการ /  รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ /  รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ /  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน /   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ / บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น /   ยกเว้น การใช้จ่ายภายใน FOOD REPUBLIC, การซื้อบัตรกำนัล หรือ Gift Card ทุกประเภท, การเติมเงินเข้าบัตรทุกประเภท, การซื้อเพื่อลงทุน, การชำระค่าสาธารณูปโภค, การค้า-ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, การทำธุรกรรมทางการเงิน/ประกันทุกประเภท) สินค้าผ่อนชำระ และ Krungsri Smartplan (EPP) /  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ หรือ www.krungsricard.com /  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น /  ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด