สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงเทพ
15 March 2022 - 30 June 2022

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ณ ร้านค้าภายใน Siam Premium Outlets Bangkok

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่ายอดใช้จ่าย

 

วันจันทร์-พฤหัสบดี

แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

ทุกประเภทบัตร

วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

·     แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

สำหรับบัตรพินนาเคิล บัตรอินฟินิท และบัตรผู้นำแพลทินัม

·     แลกรับเครดิตเงินคืน 12% สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ

(จำกัดยอดแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

การลงทะเบียนรับสิทธิ์

- SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการใช้จ่าย ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

- พิมพ์ BSPO (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักและเครื่องหมาย * ตามด้วยยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มไม่ต้องใส่ทศนิยมและเครื่องหมาย “,”    ตัวอย่าง : ยอดใช้จ่าย 5,000.50 บาท ลงทะเบียนโดย พิมพ์ BSPO 1111222233334444*5000

 

เงื่อนไข: 

 • สิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะแบบชำระเต็มจำนวน) ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้า Siam Premium Outlets (รวมช่องทางออนไลน์ และ Chat & Shop) ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65
 • ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น รายการใช้จ่ายซื้อสินค้าประเภท บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินทุกประเภท ,การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร รวมถึงรายการผ่อนชำระ และรายการ Be Smart ทุกประเภท ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรต้อง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการใช้จ่าย ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) พิมพ์ BSPO (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักและเครื่องหมาย * ตามด้วยยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มไม่ต้องใส่ทศนิยมและเครื่องหมาย “,” ตัวอย่าง : ยอดใช้จ่าย 5,000.50 บาท ลงทะเบียนโดย พิมพ์ BSPO 1111222233334444*5000
 • ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • จำกัดยอดแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น โดยสามารถแลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่มีการลงทะเบียนตามเงื่อนไขโครงการภายใน 90 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ และแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการแลกใช้คะแนนสะสมได้แก่ บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท
 • ขอสงวนสิทธิ์ ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้ที่แอปพลิเคชัน เอ็มแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร.0 2638 4000 กด 1522
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000