สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดา
1 March 2022 - 30 June 2022

Enjoy Shopping กับบัตร ttb สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดา ที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ

•พิเศษ 1: รับบัตรกำนัล Siam Gift Card สูงสุด 2,000.-* (จำนวนจำกัด)
•พิเศษ 2: ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีกสูงสุด 15%* สำหรับบัตรเครดิตที่มีคะแนน

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน โดยพิมพ์ SPP ตามด้วยคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด / โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุด Information Center ประตู A

 

รายละเอียดแคมเปญ:                 

 • พิเศษ 1 :

รับบัตรกำนัล Siam Gift Card มูลค่ารวมสูงสุด 2,000 บาท สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัล Siam Gift Card
15,000 – 29,999 บาท 200 บาท
30,000 บาทขึ้นไป  500 บาท

 

ธนาคารและศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัล Siam Gift Card ให้ลูกค้าผู้มียอดใช้ตามเงื่อนไข และนำเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตมาแลกรับบัตรกำนัล Siam Gift Card ก่อนตามลำดับ จนครบตามจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 
หมายเหตุ:
 จำกัดรับบัตรกำนัล Siam Gift Card สูงสุด 2,000 บาท / หมายเลขบัตร ตลอดรายการ

 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์: นำเซลล์สลิปมาแลกรับบัตรกำนัล Siam Gift Card ณ จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A

 

เงื่อนไขรับบัตรกำนัล Siam Gift Card พิเศษ 1 :

 • สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่ Siam Premium Outlets จากร้านค้าใน Outlet เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรกำนัล Siam Gift Card สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป โดยคำนวณยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิปเพื่อรับบัตรกำนัลตามขั้น (ดังตาราง)
 • โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 โดยแสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน มาแลกรับบัตรกำนัล Siam Gift Card ณ จุดลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ การแลกรับบัตรกำนัล Siam Gift Card สูงสุด 2,000 บาท / หมายเลขบัตร / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรกำนัล Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท จำกัดจำนวน 245 สิทธิ์ และบัตรกำนัล Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท

จำกัดจำนวน 77 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยธนาคารและศูนย์การค้าจะพิจารณามอบบัตรกำนัลให้กับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายตามกำหนดและใช้สิทธิ์มาแลกรับบัตรกำนัลก่อนจนครบตามจำนวน

 

 • พิเศษ 2 :

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดใช้จ่าย สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature 15%
บัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตประเภทที่มีคะแนนสะสม 12%

พิมพ์ SPP ตามด้วยคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ

 

เงื่อนไขแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย พิเศษ 2 :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus ในบัตรและจะต้องลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขทุกครั้ง
 • การแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย ประเภทบัตรเครดิตบัตร ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 15% และบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 12% (ดังตาราง)
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง / การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

 

ช้อปแล้วอย่าลืมเลือกแบ่งจ่าย กับ ttb so goood อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป)

เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch หรือติดต่อ ttb contact center 1428  ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

เงื่อนไขอื่น ๆ:

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ www.ttbbank.com