Year End Sale 2020
เทศกาลช้อปส่งท้ายปีกับดิลสุดคุ้ม !

Year End Sale 2020

(20 พฤศจิกายน 2563 – 17 มกราคม 2564)

 

เมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนด แลกรับโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษ year end sale 2020 (20 พฤศจิกายน 2563 – 17 มกราคม 2564)

 

▪ ช็อปครบ 5,000.- รับฟรี Siam PremiumOutlets Tumbler มูลค่า 390.-

(จำกัด 100 รางวัล/วัน)

พิเศษสำหรับสมาชิก VIZ CARD Black และ Titanium รับสิทธิ์เมื่อช็อปครบ 4,500.-

 

▪ ช็อปครบ 10,000.- รับฟรี Siam Premium Outlets MiniTrunk มูลค่า 690.-

(จำกัด 100 รางวัล/วัน)

พิเศษสำหรับสมาชิก VIZ CARD Black และ Titanium รับสิทธิ์เมื่อช็อปครบ 9,500.-

 

 


เงื่อนไขการแจกของรางวัล
 

 1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต มาแลกรับของสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น (คำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว) ณ จุดประชาสัมพันธ์ ทางเข้าประตู A
 2. สำหรับลูกค้าทั่วไป ลูกค้าต่างชาติ และลูกค้า VIZ CARD แบบ BLACK หรือ TITANIUM จำกัด 1 สิทธิ์ /ท่าน /วัน (ต่อขั้นการซื้อ)
 3. การแลกรับของสมนาคุณต่าง ๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณเท่านั้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่ซื้อสินค้า มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด+บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 5. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัลสำหรับลูกค้า VIZ CARD คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด+บัตรประชาชน+VIZ CARD กรณีนำใบเสร็จที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
 6. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
 8. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่าทุกกรณี
 9. ใบเสร็จที่นำมาแลกของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
 10. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี
 11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย /รางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ ที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
20 พฤศจิกายน 2563 – 17 มกราคม 2564