สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต ttb
1 Feb'23 - 30 Apr'23

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น

ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท

พิเศษ 1 : รับบัตรกำนัล Starbucks Card สูงสุด 800 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป

รับบัตรกำนัล Starbucks Card

จำกัด จำนวนสิทธิ์

15,000 – 49,999 บาท

100 บาท

182

50,000 – 79,999 บาท

400 บาท

76

80,000 บาทขึ้นไป

800 บาท

46

หมายเหตุ : จำกัดการรับบัตรกำนัล Starbucks Card สูงสุด 800 บาท / หมายเลขบัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียนรับสิทธิ์:

นำบัตรเครดิตและเซลล์สลิปที่มียอดซื้อสินค้าจากศูนย์การค้า Siam Premium Outlets Bangkok ภายใต้ชื่อเจ้าของบัตร และหมายเลขบัตร

เดียวกันมาลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A ตามเวลาทำการของศูนย์การค้า ภายในวันที่ซื้อสินค้า

เวลา 10.00 – 20.00 น. เท่านั้น จำกัดเซลล์สลิปที่นำมาแลกรับบัตรกำนัล Starbucks Card ต่อร้านค้าไม่เกิน 2 ใบ / วัน

 

พิเศษ 2: รับเครดิตเงินคืนอีกสูงสุด 15% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนน

ประเภทบัตรเครดิต

รับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature

15%

บัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทที่มีคะแนนสะสม

12%

หมายเหตุ: จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / หมายเลขบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

รับสิทธิ์: นำบัตรเครดิตและเซลล์สลิปที่มียอดซื้อสินค้าจากศูนย์การค้า Siam Premium Outlets Bangkok ภายใต้ชื่อเจ้าของบัตร

และหมายเลขบัตรเดียวกันมาลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A ตามเวลาทำการของศูนย์การค้า

ภายในวันที่ซื้อสินค้า เวลา 10.00 – 20.00 น. เท่านั้น

 

ttb so goood: ช้อปแล้วสามารถเลือกทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน กับบริการ ttb so goood อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน

(ขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป) เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch หรือติดต่อ ttb contact center 1428  ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

 

เงื่อนไขบัตรเครดิตทีทีบี

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล Starbucks Card :

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น

ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบชำระเต็มจำนวน

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมที่แบบชำระเต็มจำนวนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป /

เซลล์สลิป โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 66 – 30 เม.ย. 66 โดยคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อแลกรับบัตรกำนัล Starbucks Card จากยอดใช้     จ่ายต่อ เซลล์สลิปตามขั้น ไม่นับรวมเศษทศนิยม (ดังตาราง)

 • โดยแสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน

เพื่อแลกรับบัตรกำนัล Starbucks Card ณ จุดลงทะเบียนที่ Information Center ประตู A ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น 

 • สงวนสิทธิ์การรับบัตรกำนัล Starbucks Card สูงสุด 800 บาท / หมายเลขบัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

จำกัดบัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่า 100 บาท มีจำนวน 182 สิทธิ์ บัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่า 400 บาท

มีจำนวน 76 สิทธิ์ และบัตรกำนัล Starbucks Card มูลค่า 800 บาท จำนวน 46 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

 • ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัล Starbucks Card สำหรับลูกค้าผู้มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำเซลล์สลิป

พร้อมบัตรเครดิตเพื่อแลกรับบัตรกำนัล ก่อนตามลำดับ จนครบตามจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด  

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น

ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น

 • โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 66 – 30 เม.ย. 66
 • โดยแสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน

เพื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายรับเครดิตเงินคืน ณ จุดลงทะเบียนที่ Information Center ประตู A ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น              การแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายจากศูนย์การค้า Siam Premium Outlets Bangkok

 • บัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 15%
 • บัตรเครดิต ttb ประเภทอื่น ๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 12%
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / หมายเลขบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น

หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428

 • ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือภายในบัตรเครดิตก่อนทำรายการจากเครื่อง EDC ธนาคาร ณ จุดลงทะเบียน

ตามที่ศูนย์การค้ากำหนด

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าหมายเลขบัตรหลักภายใน 5 วันทำการ หลังทำการแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่ายที่เครื่อง EDC

ณ จุดลงทะเบียนตามที่ศูนย์การค้ากำหนด

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าหมายเลขบัตร
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร

 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง โทร. 02-082-8998
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ ttbbank.com